Amberger Hütte - Sulztalferner

Słowo pisane: Windacher Daunkogel

Powrót - inne zdjęcia