Perito Moreno: spacer po lodowcu

Słowo pisane: Perito Moreno

(fot.: Tomek)

Powrót - inne zdjęcia