Ref.Pehoe - Pudeto - mir.Los Cuernos - Salto Grande - Guard.Laguna Amarga

Słowo pisane: Wyjazd z Torres del Paine

Powrót - inne zdjęcia