Valle del Frances - Campamiento Italiano - Ref.Pehoe (Paine Grande Lodge)

Słowo pisane: Przejście do refugio Pehoe

Powrót - inne zdjęcia