Jura Krakowsko-Częstochowska: Skarżyce, Okiennik Wielki, Morsko

Zdjęcia z innych rejonów Jury:
Podzamcze
Tęczyn, Doliny Będkowska,Kobylańska,Bolechowicka

Powrót