Kirenia - Kyreneia (Girne): port i stare miasto

dojazd do Kireni (Girne) przez góry Besparmak (Pentadaktylos)

Powrót - inne zdjęcia