W±wóz Avakas (Avgas): w sercu kanionu

pień oliwki o ¶rednicy trzech metrów
(fot.: Bea)

Powrót - inne zdjęcia