Adrspasske jezirko - Vlci rokle - ruiny zamku Strmen - Anenske udoli

(fot.: Bea)

Powrót - inne zdjęcia